Vớ Vẩn Tiếng Anh Là Gì

  -  

That's right, John, and that's not all, we promise lots of additional scenes, takes and other bullshit that will make the mosongbaivn.come way too long.

Bạn đang xem: Vớ vẩn tiếng anh là gì

54. " Sự cam kết của lòng trung thành, " tất cả những điều vớ vẩn đó.

" Pledge of Allegiance, " all that bullshit.

55. Gán cho tôi những điều vớ vẩn mà thậm chí không đáng để nói đến.

By accusing me of ridiculous things that aren't even worth mentioning.

56. Mẹ cho là bạn gái con đã nhồi vào đầu con những điều vớ vẩn.

I presume it is your girlfriend who fills your head with this nonsense, huh?

57. Nhưng hứng cái thứ toán học vớ vẩn của ông, chứ không phải câu chuyện.

Yes, about the mathematical crap, not about the story.

58. Tôi là nghệ sĩ, không cần đi giải thích mấy cái thứ vớ vẩn đó.

I'm an artist, I don't need to explain jack shit.

59. Bà và mấy lá bài vớ vẩn đó đã làm mọi thứ rối tinh lên.

You and your cards screwed everything up!

60. Kiểu giữ thể diện vớ vẩn... để anh có thể thoải mái nhận bố thí của hắn.

Some face-sasongbaivn.comng bullshit that allowed me to generously accept his charity.

61. Cá nhân, tôi không thích những cái chuyện hoạt động sau phòng tuyến vớ vẩn này.

Personally, I don't go for this behind-the-lines nonsense.

62. Cậu chắc là không phải trò vớ vẩn của cậu dọa Geryon đến chết đấy chứ?

You sure it wasn't your horseshit that frightened geryon to death?

63. Cuộc chuyện trò vớ vẩn còn có thể thay đổi thành một cuộc thảo luận đầy ý nghĩa.

Silly conversation can even unfold into a meaningful discussion.

64. Rach, anh trông không giống một vị giáo sư bán mấy mặt hàng " vớ-vẩn-điện-tử " à?

Rach, don't I seem like a professor you'd buy some kind of e-crap from?

65. Tôi không có đủ người để đi nghe ngóng khắp nơi về một con mèo vớ vẩn đâu.

Look, I don't have enough people to go through hundreds of hours of chatter over a fucking cat.

66. Tôi ư, vớ vẩn hết sức Tôi không phải là ma- mút, tôi là loài ô- pốt

Don' t be ridiculous.I' m not a mammoth. I' m a possum

67. Đừng có mà vớ vẩn với Mus và mày đừng có léng phéng với bạn gái tao.

You don't mess with the Mus and you don't mess with my girl.

68. Những kẻ phung phí tiền bạc vào những chuyện vớ vẩn thường lại không giữ được tiền lâu.

People who spend their money on this sort of nonsense tend not to have it for long.

Xem thêm: Chơi Trò Chơi Tôi Là Ai ?" Giáo Án Mgn: Chủ Đề Nhanh: Tôi Là Ai

69. Khi lũ trẻ tới tuổi cỡ của Nate, mấy chuyện vớ vẩn luôn tuôn ra từ miệng chúng.

They get to be Nate's age, with the nonsense that comes out of their mouths...

70. Không chơi trò ăn phần trăm cửa vớ vẩn, không tiền thưởng, và tôi muốn nhận tiền trước.

No bullshit gate percentages, no win-bonuses, and I want the cash up front.

71. Tôi đăng ký cậu vào học ở những lớp vớ vẩn.. như chụp ảnh và kịch nghệ.

I enrolled you in a bunch of bullshit courses like photography and drama.

72. Hắn gọi cho anh hàng ngày, nói vớ vẩn, gửi phong bì cho anh qua khe cửa.

He's been calling you for days, slipping envelopes under your door, shit like that.

73. Chà, có vẻ menu tối nay có món " tào lao " ăn cùng với 1 tảng " vớ vẩn " đây.

Well, seems what's on the menu tonight is malarkey with a big side of poppycock.

74. Nhưng hơn tất cả, tôi đă chán cái thằng chết tiệt đó với những trò vớ vẩn của hắn.

But most of all I'm tired of that jack-off and all of his bullshit.

75. Hay biến nó thành võ quán hay thứ vớ vẩn gì đó, hãy bước qua xác của tôi!

Okay, either change it back to a martial arts club, or else, over my dead body!

76. Vì thật buồn là anh để họ lấy đi cơ hội bằng những chuyện vớ vẩn của họ.

Because it's sad that you let them take it away from you with their stupid bullshit.

77. Anh ta vẫn tiếp tục nói và nói, giống như một thứ vớ vẩn vậy Tôi đã cố ỉm đi.

But he kept talking and talking, being such a nag and then I just blacked out.

78. Trông những bức tường thì lồi lõm và có vẻ vớ vẩn thật đấy, nhưng âm thanh thực sự là rất tốt.

With all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.

79. Không có nhiều người chết đến thế vì bác sĩ dởm nhưng trước cho đến khi chưa dùng mấy loại thuốc quảng cáo vớ vẩn.

Not nearly as many as die from doctor screwups, but still, not something they use in their promotional materials.

80. Lúc anh ta bị ám anh với mấy thứ vớ vẩn của Buddy Boyle, một cuộc hôn nhân tồi tệ lại càng thêm tệ.

Xem thêm: Đức Phật Thầy Tây An (Bskh) Và Đức Huỳnh Giáo Chủ (Pghh) Có Phải Là Một Hay Không?

When he got himself obsessed with this Buddy Boyle whack job, an already bad marriage got worse.