QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ

  -  

Kỹ năng viết báo cáo

Xem: Báo cáo là gì? Phân loại, yêu cầu1. Các bước cơ bản để viết một bản báo cáoBáo cáo không có mẫu trình bày hay bố cục nhất định. Nếu báo cáo được viết theo mẫu quy định của cơ quan, tổ chức cụ thể thì người soạn thảo chỉ cần thu thập dữ liệu rồi điền vào mẫu...

Bạn đang xem: Quản trị hành chính là gì


Báo cáo là gì? Phân loại, yêu cầu

1. Báo cáo là gì?Báo cáo là một loại văn bản dùng để trình bày một sự việc hoặc các kết quả hoạt động của một cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định hướng những...


Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam: Nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp

Nguyên tác quản lý hành chính nhà nước Việt NamNguyên tắc quản lý hành chính nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước Việt Nam có các đặc điểm sau:Nguyên tắc quản lý hành-chính nước mang...


Quản lý hành chính nhà nước là gì? Bản chất, đặc điểm, chức năng

Khái niệm về quản lý hành chính nhà nướcQuản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của cơ quan thực thi quyền lực nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật, đó là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân...

Xem thêm: Xôi Mặn Tiếng Anh Là Gì - What Is The Meaning Of How To Say


Quản lý nhà nước là gì?

Khái niệm về quản lý nhà nướcTrong hệ thống các chủ thể quản lý xã hội Nhà nước là chủ thể duy nhất quản lý xã hội toàn dân, toàn diện bằng pháp luật. Cụ thể như sau:- Nhà nước quản lý toàn dân là nhà nước quản lý toàn bộ những người sống và làm việc trên lãnh...


Con dấu là gì? Hệ thống con dấu ở Việt Nam


Công tác văn thư là gì?

Công tác văn thư là một công việc không thể thiếu trong hoạt động văn phòng. Người làm công tác này đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ, phải nắm bắt chính xác các yêu cầu về công tác văn thư của nhà nước cũng như của các cơ quan tổ chức. Ở chương này, sẽ giúp chúng...


Thể thức văn bản là gì?


Điều hành và kiểm tra công việc hành chính văn phòng

Khái niệm, vai trò của điều hành công việc hành chính văn phòng, các phương pháp điều hành công việc hành chính văn phòng.Các phương pháp kiểm tra công việc hành chính văn phòng, những nguyên tắc kiểm tra trong hành chính doanh nghiệp, quy trình kiểm tra trong hoạt động hành chính văn phòng, các công...

Xem thêm: Chính Sách Tiền Lương Là Gì, Chính Sách Tiền Lương Ở Việt Nam


Tổ chức công việc hành chính văn phòng

Khái niệm tổ chức công việc hành chính văn phòngTổ chức là quá trình nghiên cứu thiết lập một cơ cấu hợp lí các mối quan hệ giữa các thành viên trong một tổ chức, thông qua đó cho phép thực hiện mục tiêu của tổ chức. Sự thiếu vắng của một tổ chức năng động và hợp lý...