Năng Lực Cốt Lõi Là Gì

  -  

Cuộc thảo luận về ự khác biệt giữa năng lực cốt lõi và năng lực đặc biệt cần làm rõ năng lực của một công ty là gì. Năng lực liên quan đến bất cứ điều g

NộI Dung:


Năng lực cốt lõi so với năng lực khác biệt

Cuộc thảo luận về sự khác biệt giữa năng lực cốt lõi và năng lực đặc biệt cần làm rõ năng lực của một công ty là gì. Năng lực liên quan đến bất cứ điều gì mà một công ty làm tốt. Ví dụ, chọn một công ty thực sự quan tâm đến songbaivn.comệc giảm thiểu các sai sót trong quá trình sản xuất. Sau đó, duy trì một tỷ lệ lỗi tương đối thấp trên một trăm đơn vị sản xuất có thể là một năng lực. Do đó, đây được gọi là năng lực. Năng lực cốt lõi liên quan đến bất kỳ thứ gì quan trọng trong cốt lõi của doanh nghiệp. Tiếp tục ví dụ trên, songbaivn.comệc giảm thiểu khuyết tật trên một trăm đơn vị sản xuất có thể được coi là nguồn gốc chính của thành công trong kinh doanh. Trong kịch bản này, các khuyết tật thấp của hàng trăm đơn vị sản xuất trở thành năng lực cốt lõi vì đây là một trong những chủ đề trung tâm của thành công trong kinh doanh. Trong khi đó, năng lực đặc biệt liên quan đến năng lực thực sự khác biệt giữa một doanh nghiệp với các doanh nghiệp cạnh tranh khác. Cần lưu ý rằng, năng lực cốt lõi cũng có thể là năng lực đặc biệt chỉ khi năng lực cốt lõi tạo điều kiện cho lợi thế cạnh tranh. Năng lực cốt lõi không tạo ra lợi thế cạnh tranh của công ty sẽ không được coi là năng lực đặc biệt.

Bạn đang xem: Năng lực cốt lõi là gì


Năng lực cốt lõi là gì?

Như đã đề cập ở trên, năng lực cốt lõi là năng lực là trung tâm của cốt lõi của doanh nghiệp. Hầu hết, các công ty hiện nay phát triển năng lực cốt lõi như một phương tiện để phát triển một doanh nghiệp ổn định. Tính ổn định này đạt được là kết quả của năng lực cốt lõi vì nó mô tả chủ đề trọng tâm và sức mạnh cốt lõi của doanh nghiệp. Hầu hết các học songbaivn.comên đều đồng ý với thực tế rằng năng lực cốt lõi đi đôi với mô hình kinh doanh của công ty. Ngoài ra songbaivn.comệc phát triển năng lực cốt lõi dựa trên cốt lõi của doanh nghiệp là điều quan trọng. Ví dụ, đối với một công ty tư vấn, trí thức được xác định là doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực của họ. Đối với một công ty sản xuất, songbaivn.comệc phát triển năng lực cốt lõi trong quá trình sản xuất là rất quan trọng vì công ty phụ thuộc vào hiệu quả của quá trình sản xuất.

Trong tài liệu, năng lực cốt lõi đã được nhiều học giả khái niệm. Gần đây, Ljungquist (2007) đã đề xuất rằng, năng lực cốt lõi bao gồm ba thuộc tính. họ đang năng lực, khả năng và nguồn lực. Ngoài ra, ông cũng tuyên bố rằng một công ty đáp ứng ba tiêu chí được coi là nắm giữ các năng lực cốt lõi. Những tiêu chí này nói rằng một năng lực cốt lõi phải có khả năng cung cấp một số giá trị cho khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ; năng lực cốt lõi nên giữ đặc điểm của sự độc đáo và năng lực cốt lõi nên cung cấp quyền truy cập vào các phân khúc thị trường khác nhau.


*

Tạo ra sản phẩm với mức thiệt hại tối thiểu có thể là năng lực cốt lõi

Năng lực riêng biệt là gì?

songbaivn.comệc đạt được lợi thế cạnh tranh là rất quan trọng đối với các công ty hiện nay trong điều kiện môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt. Bất kể ngành nào, khả năng cạnh tranh này đều tồn tại. Do đó, một công ty vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh tương đối khác được coi là nắm giữ lợi thế. Về mặt lý thuyết, tiền đề này được gọi là lợi thế cạnh tranh. songbaivn.comệc đạt được các lợi thế cạnh tranh chủ yếu đạt được bằng cách sở hữu các năng lực đặc biệt. Như thuật ngữ này ngụ ý, năng lực "đặc biệt" làm nổi bật đặc điểm của tính "độc nhất". Khái niệm về năng lực khác biệt tương đối dễ xác định. Điều này có nghĩa là năng lực cốt lõi tạo điều kiện để đạt được lợi thế cạnh tranh cho một công ty được coi là có năng lực đặc biệt. Do đó, một cnăng lực quặng chỉ có thể được coi là năng lực đặc biệt chỉ khi đạt được lợi thế cạnh tranh. Do đó, năng lực cốt lõi không phải lúc nào cũng là năng lực đặc biệt.


Trong thế giới thực, các công ty đã đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách sở hữu những năng lực đặc biệt. Một công ty như Rolls-Royce nắm giữ một quy trình sản xuất ô tô độc nhất vô nhị mà không một nhà sản xuất ô tô nào khác có được. Một số chuỗi siêu thị và công ty hậu cần sử dụng các loại chiến lược quản lý chuỗi cung ứng độc đáo và do đó đạt được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ của họ. Những loại ví dụ này nói rằng tính độc đáo là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các năng lực khác biệt.

Công ty Rolls-Royce có năng lực đặc biệt

Sự khác biệt giữa Năng lực cốt lõi và Năng lực riêng biệt là gì?

• Định nghĩa:

• Thuật ngữ năng lực liên quan đến bất cứ điều gì mà một công ty làm tốt.

Xem thêm: Cắn Vào Lưỡi Là Điềm Gì - Cắn Vào Lưỡi Điềm Báo Gì

• Năng lực cốt lõi liên quan đến bất kỳ thứ gì quan trọng trong cốt lõi của doanh nghiệp.

• Năng lực khác biệt là phẩm chất giúp công ty khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

• Kết nối:

• Năng lực cốt lõi cũng có thể là một năng lực đặc biệt chỉ khi năng lực cốt lõi tạo điều kiện cho lợi thế cạnh tranh.

• Không phải tất cả các năng lực cốt lõi đều tạo điều kiện cho các năng lực khác biệt.

Xem thêm: Người Sinh 12 Tháng 2 Là Chòm Sao Gì, Sinh Ngày 15 Tháng 2 Là Cung Hoàng Đạo Nào

Người giới thiệu:

Ljungquist, U. (2007). Năng lực cốt lõi ngoài nhận dạng: trình bày một mô hình. Quyết định quản lý, 45(3), 393-402.

Hình ảnh Lịch sự:

Chai thủy tinh của Samuli Lintula (CC BY 2.5)Silver Wraith saloon của Hooper 1955 bởi Silmaril ~ commonswiki (CC BY-SA 3.0)