Luồng Xanh Luồng Đỏ Luồng Vàng Là Gì

  -  

Chào tất cả mọi người, hôm nay The One Logistics xin chia sẻ về chủ đề "Phân luồng hải quan" trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Về cơ bản, hiện nay phần luồng hải quan chia thành 3 luồng chính: luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ.

Bạn đang xem: Luồng xanh luồng đỏ luồng vàng là gì

Cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu.

 

*

 

1. Phân luồng hải quan ( luồng xanh, vàng, đỏ) là gì?

 

Trong tiến trình hội nhập cùng nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta diễn ra mạnh mẽ và phức tạp. Cùng với đó, Hải quan Việt Nam đã tiến hành phân luồng hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu (gọi tắt là phân luồng Hải quan) nhằm giám sát kiểm tra, quản lí hàng hóa ra vào lãnh thổ nước ta. Hàng hóa được phân thành 3 luồng: luồng xanh, luồng vàng, và luồng đỏ.

Luồng xanh là gì?

Phân luồng xanh hải quan là miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ và hàng hóa. Tờ khai hải quan tự động được thông quan trên hệ thống. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng sau khi thông quan, người khai hải quan vẫn phải đính kèm hồ sơ hải quan lên hệ thống V5

Luồng vàng là gì?

Phân luồng vàng hải quan thì công chức hải quan sẽ kiểm tra chi tiết hồ sơ bao gồm hồ sơ đã đính kèm lên hệ thống V5 và các hồ sơ giấy khác nếu có như C/O, giấy phép, kiểm dịch... mà không kiểm tra thực tế, chi tiết hàng hóa.

Xem thêm: Tú Vi Là Ai - Tiểu Sử, Đời Tư, Sự Nghiệp Của Nữ Diễn Viên

Phân luồng đỏ hải quan là gì?

Khi tờ khai phân luồng đỏ hải quan tức là công chức hải quan sẽ kiểm tra chi tiết hồ sơ và tiến hành kiểm tra trực tiếp hàng hóa.

 

2. Quá trình thực hiện phân luồng hải quan và các quy định về phân luồng hải quan cho tờ khai xuất nhập khẩu

 

Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại bao gồm 5 bước: 

Bước 1: Truyền tờ khai điện tử, tiến hành phân luồng hải quan tự động. Thông quan tờ khai hải quan đối với tờ khai được phân luồng hải quan là luồng xanh. Bước 2: Công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chi tiết hồ sơ. Khi hồ sơ hợp lệ, thông quan tờ khai hải quan đối với phần luồng hải quan luồng vàng hoặc chuyển sang bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa đối với tờ khai được phần luồng hải quan luồng đỏ. Bước 3: Bộ phận hải quan giám sát, thực hiện giám sát hàng hóa sau khi thông quan hoặc khi kiểm hóa thực tế hàng. Bước 4: Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với phần luồng hải quan luồng đỏ theo tỷ lệ 5%, 10% hay 100%. Thông quan tờ khai hải quan khi hàng hóa đúng với khai báo. Bước 5: Tờ khai hải quan được lưu trữ và tiến hành kiểm tra sau thông quan nếu cần.

 

*

 

Hiện nay, đối với tất cả các tờ khai hải quan truyền điện tử đều sẽ được phân luồng hải quan tự động theo các luồng xanh, vàng, đỏ như sau:

 

2.1 Luồng xanh: Phân luồng hải quan luồng xanh áp dùng cho các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hải quan, miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa.

Thông thường thì các hàng xuất khẩu đi đều đặn vào luồng xanh khá nhiều như hàng nông sản, linh kiện máy, vải may mặc... Hàng hóa xuất nhập khẩu được chấp nhận thông quan điện tử ngay khi truyền tờ khai và phân luồng hải quan. Chúng ta chỉ việc đóng thuế xuất nhập khẩu nếu có thì sẽ lấy được mã vạch hải quan.

 

2.2 Luồng vàng: Nếu phân luồng hải quan tự động kết quả cho ra luồng vàng thì công chức hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ, không kiểm tra chi tiết hàng hóa. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được tiến hành thông quan hải quan.

 

2.3 Luồng đỏ: Trường hợp cho kết quả phân luồng hải quan là đỏ thì hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ và tiến hành kiểm tra trực tiếp hàng hóa. Với các mức độ kiểm tra thực tế lô hàng dựa theo Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

 

Kiểm tra thực tế không quá 5% lô hàng: được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của chủ hàng, nếu không có dấu hiệu sai phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác định được mức độ vi phạm. Kiểm tra thực tế 10% lô hàng: hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan qua phân tích thông tin phát hiện thấy có dấu hiệu sai phạm, tiến hành kiểm tra nếu không sai phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác định được mức độ vi phạm. Kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng: đối với hàng hóa có chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan.

 

Hiện nay, công tác thông quan hàng hóa ngày càng được đồng bộ hóa và hiện đại bằng các thủ tục khai hải quan điện tử thay thế các hệ thống xử lí, đánh giá mức độ kiểm kiểm tra khách quan cùng đội ngũ quản lí giàu kinh nghiệm. Phân luồng xanh, vàng, đỏ giúp Hải quan thực hiện tốt quá trình quản lí pháp luật về thủ tục hải quan đối vớ hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời giúp các doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Xem thêm: Pipeline Trong Kinh Doanh Là Gì, Pipeline Là Gì

 

Hi vọng sau bài viết này các bạn sẽ có thêm thông tin bổ ích liên quan đến phân luồng hải quan. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.