Hoa hồng đại lý là gì

  -  

Tiền hoa hồng là khoản chi phí mà bên giao đại lý trả cho bên đại lý để thực hiện việc mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng theo giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định .

Bạn đang xem: Hoa hồng đại lý là gì


Tiền lương, tiền thưởng luôn là chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Bởi nó gắn liền với quyền lợi và công sức làm việc của người lao động, đặc biệt là tiền thưởng là yếu tố thể hiện rõ nhất năng suất và chất lượng lao động của người lao động. Nhắc đến tiền thưởng chúng ta thường nghe nhiều đến “tiền hoa hồng”. Vậy tiền hoa hồng là gì?

Nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.

Tiền hoa hồng là gì?

Thuật ngữ “hoa hồng” hay “tiền hoa hồng” được sử dụng rất nhiều trong đời sống dân sự, khi một chủ thể thực hiện hoạt động trung gian giữa bên mua, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và một bên có nhu cầu với hàng hóa, dịch vụ đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong nhiều văn bản pháp luật Việt Nam về kinh tế, thương mại. Tiêu biểu là xuất hiện trong Luật thương mại 1997 và hiện tại là trong Luật thương mại 2005. Tuy nhiên, chưa có khái niệm tường minh “tiền hoa hồng “ là gì.

Trong Luật thương mại 1997 và Luật thương mại 2005, thuật ngữ “hoa hồng” hay “tiền hoa hồng” xuất hiện tại các quy định về đại lý thương mại. Cụ thể:

– Luật thương mại 1997 có quy định về liên quan đến “tiền hoa hồng” tại các Điều khoản sau:

+ Điều 113 quy định về thù lao đại lý: “Thù lao đại lý là khoản tiền do bên giao đại lý trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.”

+ Khoản 1 Điều 116 quy định về hình thức đại lý hoa hồng: “Đại lý hoa hồng là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán hàng theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo tỷ lệ phần trăm do các bên thoả thuận trên giá mua, giá bán hàng hoá.”

– Luật thương mại 2005 có quy định về liên quan đến “tiền hoa hồng” tại các Điều khoản sau:

+ Khoản 1, Khoản 2 Điều 171 quy định về thù lao đại lý:


1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.

2. Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.<…>”


Như vậy, trên cơ sở các điều khoản trên, có thể hiểu: Tiền hoa hồng là khoản chi phí mà bên giao đại lý trả cho bên đại lý để thực hiện việc mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng theo giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định. Mức “tiền hoa hồng” được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ. Trong đó bên giao đại lý và bên đại lý được quy định tại Điều 167 Luật thương mại 2005 như sau:


1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.

Xem thêm: Sinh Năm 1975 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì? 1975 Mệnh Gì


*

Quy định pháp luật về tiền hoa hồng?

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động trung gian thương mại, mà pháp luật có quy định khác nhau về tỉ lệ tiền hoa hồng. Với những lĩnh vực đặc thù đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ từ phía cơ quan Nhà nước, thì pháp luật có quy định cụ thể tỉ lệ hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán, xổ số,..

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm sau khi đại lý bảo hiểm thực hiện một hoặc một số nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 85 Luật Kinh doanh bảo hiểm để mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều này, điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng đại lý bảo hiểm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

3. Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được trả trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm được thực hiện theo quy định sau (trừ các trường hợp quy định tại điểm 3.4 khoản này):

3.1. Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ:

STTNghiệp vụ bảo hiểmTỷ lệ hoa hồng tối đa (%)
IBẢO HIỂM TỰ NGUYỆN 
1Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại5
2Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không10
3Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển5
4Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển)15
5Bảo hiểm trách nhiệm5
6Bảo hiểm hàng không0,5
7Bảo hiểm vật chất xe cơ giới10
8Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện10
9Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính10
10Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh10
11Bảo hiểm nông nghiệp20
12Bảo hiểm bảo lãnh10
IIBẢO HIỂM BẮT BUỘC 
1Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô5
2Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy20
3Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật5
4Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm5
5Bảo hiểm cháy, nổ5
6Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng5
7Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng5
8Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường5

– Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói.

3.2. Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ:

a) Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân:

Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tối đa được áp dụng đối với các nghiệp vụ bảo hiểm theo bảng sau:

Nghiệp vụ bảo hiểmTỷ lệ hoa hồng tối đa (%)
Phương thức nộp phí định kỳPhương thức nộp phí 1 lần
Năm hợp đồng thứ nhấtNăm hợp đồng thứ haiCác năm hợp đồng tiếp theo
1. Bảo hiểm tử kỳ40201515
2. Bảo hiểm sinh kỳ

– Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

– Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

 

15

20

 

10

10

 

5

5

 

5

5

3. Bảo hiểm hỗn hợp:

– Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

– Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

 

25

40

 

7

10

 

5

10

 

5

7

4. Bảo hiểm trọn đời30201510
5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ251077
b) Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm: Tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại;

c) Trường hợp kết hợp các nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chủ động tính toán hoa hồng bảo hiểm trên cơ sở tổng số hoa hồng của các nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt hoặc theo nghiệp vụ bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chính.

3.3. Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là 20%.

Xem thêm: Ông Lê Ngọc Tuấn Là Ai - Đồng Chí Lê Ngọc Tuấn Là Ai

3.4. Đối với các sản phẩm bảo hiểm khác ngoài các nghiệp vụ quy định tại điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.3 khoản này, có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng đó.