ĐỊA MẪU LÀ AI

  -  

18 tháng 7 thường niên là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô Cực Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Klặng Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì bao gồm chân thành và ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kyên Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì như thế nào? .... Hãy thuộc songbaivn.com tra cứu hiểu


*

Phật Mẫu Diêu Trì là ai?

Kyên Mẫu: là từ bỏ nói tắt của danh hiệu: Kyên Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật Mẫu chưởng cai quản Kyên ổn Bàn chỗ Diêu Trì Cung. Kyên Bàn tuyệt Kim Bồn là chỗ Đức Phật Mẫu chứa những nguyên ổn hóa học nhằm tạo nên crộng thần mang lại vạn linc.You watching: Sự tích phật diêu trì địa mẫu

Kim: - Vàng, vua loài kyên ổn. - Màu tiến thưởng. - Quí báu như kim cương. - Tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Bạn đang xem: địa mẫu là ai

Kim Mẫu là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại Từ Mẫu nơi cõi linh nghiệm.

* Diêu Trì Kyên ổn Mẫu là Đức Phật Mẫu chưởng quản Kyên Bàn chỗ Diêu Trì Cung.

* Phật Mẫu Diêu Trì là Đức Phật Mẫu sinh sống Diêu Trì Cung.

Đây là nhì thương hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng rất được, Tức là ngọc diêu, một vật dụng đá quí báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì tức thị ao nước, xuất xắc là đầm nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại có nghĩa là : Ao giỏi vũng nước, trong đó có nhiều ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, nghỉ ngơi bên trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm cho oắt giới giữa nước An Độ với nước Trung Quốc, Call tên núi là Côn Lôn. Ai có coi truyện thần tiên thì biết kia là nơi Ngọc Đế ngự cùng những vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kyên ổn là kim cương, cũng tức là các loại kim, nlỗi bạc, đồng, chì, Fe . . .nằm trong về Tây phương. Theo Bát quỷ quái hậu thiên (Lạc thơ), Klặng nầy nghỉ ngơi ngôi Đoài, nhưng Đoài là Âm kim.Chữ Mẫu là chị em, là chủ tể, ở trong về hữu hình. Như cuốn nắn Đạo Đức ghê nói: "Hữu danh, vạn vật dụng đưa ra mẫu mã.", nghĩa là chừng Đạo bao gồm hình, có tên, Nó là chị em sanh muôn đồ gia dụng.

Người ta thường phát âm chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là tín đồ bọn bà sanh con, nên được gọi Đức Diêu Trì Kyên ổn Mẫu là Bà Tây Vương Mẫu.

Theo giấy tờ của fan Trung Hoa, Ngài là một trong vị Thần Tiên trường đoản cú đời xưa, bóng gió.

Tây Vương Mẫu cũng là một trong những vị ban thuốc trường sanh. Ngài biến hóa một vị công ty tể vườn cửa đào,. Ơ cõi trên trời, và làm chủ những vị thần tiên cõi kia, có khác hơn cõi ta nghỉ ngơi bên dưới trần nầy là đặng sống thọ cùng tận hưởng khôn xiết hoan lạc (jouit d’une félicibửa parfaite). Vườn Tây Vương Mẫu ngơi nghỉ trên chót núi Côn Lôn – như tôi đã nhắc đến ở trên. Ngài nghỉ ngơi vào lầu các bằng ngọc, tất cả 9 từng huyền thất với tầm thường xung quanh gồm vách thành bằng kim cương.

Trong lầu gồm đơn phòng Tử Túy, phía trái bao gồm ao Diêu Trì, bên mặt tất cả sông Huờn Túy. Dưới crộng tất cả 9 từng nhược tbỏ ( nước yếu ớt ), sóng cao muôn trượng, không tồn tại tiên xa ( xe cộ nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bởi lông chyên ổn ) thì tất yêu làm sao đi mang lại này được.

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao Call Đức Diêu Trì Klặng Mẫu là Vô Cực Từ Tôn ?

Có lẽ clỗi đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam rất đang có giải những lần.

Tam cực tức là Ba ngôi rất cao tay, gọi là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô cực là gì?

Vô cực tức thị cực vô, trong số đó cực kì trống không, chẳng tất cả gì khác biệt hơn nó nữa, tạo ra những sự trsống hổ hang đến Nó, nên người ta gọi là Khí hồn nhiên. Tuy thế nhưng Nó đầy đủ các đức tính tiềm tàng, còn bí mật đáo, ẩn núp, cũng tương tự nhỏ gà còn vào trứng con gà, chưa có lộ bản thiết kế nhưng mà ta rất có thể thấy được. Cũng nlỗi trong một hột giống lúa, tuy ta không thấy cây lúa, nhưng trong đó tất cả đầy đủ sinch lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức Kinh gọi cái kia là: "Đạo từ bỏ lỗi vô sanh nhứt khí", nghĩa là từ vào Đạo lỗi vô nhưng mà sinh ra Nhứt khí. Nhứt khí tất cả bố phương thơm diện hay là Ba ngôi, mà ngôi Thứ nhứt Call là Vô cực.

2)- Thái cực là gì?

Thái cực nghĩa là rất thái tuyệt là cực to. Từ trong Vô rất là ngôi sản phẩm nhứt lại sở hữu một điểm khí dương phạt sinh. Hễ khí hễ phạt sanh Tức là khí dương, thì phần tịnh còn sót lại là khí âm. Cho nên Kinh Dịch nói : " Thái rất sanh lưỡng nghi" , tức là Thái rất sinh ra khí âm với khí dương. Đạo Đức khiếp gọi là Một sanh ra hai. Đây là ngôi thứ nhì của Nhứt khí, nhưng ngôi Thđọng nhì điện thoại tư vấn là Thái rất.

3)- Hoàng cực là gì?

Hoàng tức là ông vua. Cực là cực cao nhỏng nói bên trên. Cũng Gọi là Nrộng cực hay là loại phần tinh thần, phần tâm linch cực cao, chẳng đề xuất sống trong vua chúa nhưng thôi, nhỏng tín đồ xưa đọc , mà sinh hoạt trong tất cả mỗi bé tín đồ. Nói theo Nho giáo, thường thì, ta hoàn toàn có thể Gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên crộng, . . .

Thái rất (thèse) sanh ra âm dương, new tất cả phía 2 bên kha khá (anti thèse), còn Hoàng cực, trên đây Có nghĩa là hổn định hiệp âm khí và dương khí (synthèse) , mói gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm dương tương hiệp, thì làm thế nào sanh hóa được ! Nên Kinch Đạo Đức nói: "Hai sinh ba", là âm khí và dương khí hiệp sinh ra Hoàng rất.

Vậy thì Ba ngôi chỉ có Nhứt khí, nhưng mỗi ngôi đều phải sở hữu một vai tuồng đơn lẻ, chẳng giống như nhau nhưng luôn luôn luôn luôn bổ túc lẫn nhau. Tuy phân tía thời kỳ đến dễ dàng nắm bắt, kỳ thiệt là Ba ngôi thuộc đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn có một vai tuồng đặc biệt, ở trong về ngôi Vô rất, buộc phải đem hiệu là: Vô rất Từ Tôn. Nghĩa là Ngài thay mặt mang đến ngôi Thđọng nhứt là ngôi Vô rất.

Sao call là Từ Tôn ?

"Từ" là hiền đức, từ bỏ bi, gồm lòng tmùi hương xót, độ dẫn toàn bộ bọn chúng sinh. Nhỏng theo trần thế, bà bầu thuơng bé một bí quyết diệu hiền nên người ta gọi là trường đoản cú mẫu mã, trường đoản cú thân. Trái lại, so với thân phụ, thì sử dụng chữ nghiêm, tức là nghiêm minh, nên được gọi là nghiêm prúc, nghiêm quân.

"Tôn" là cao thâm, bực khôn xiết mực uy nghiêm. Hoặc Điện thoại tư vấn là Thiên tôn, tức là bực cao cả, uy nghiêm, ỏ bên trên những từng ttách, tốt là bên trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN KINH ( Chụ Giải )

Hồi new tạo nên Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất cụ trị đời thứ nhất, Ngài mới sắp xếp ngôi sản phẩm công nghệ, bởi lẽ tự nhiên Ngài phong Tặng Kèm đến Mẫu phía trên cho bậc tối cao về tối đại.

Âm Dương hai khí đầy đủ rồi new kết cấu cùng cả nhà hiệp kết duyên phối hận. Nhờ tất cả mưa thuận gió hòa, cộng tác mới hóa sinch rất nhiều loài vạn thiết bị. Ấy vậy ai sẽ phi vào con đường đạo đức thì đề xuất trì khiếp Địa Mẫu này trước rộng không còn new nhằm mục tiêu đạo hạnh. Trên thì van xin với Hoàng Thiên mừng húm hỉ xả tội tình mang đến toàn bộ chúng sinch. Còn bên dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu vui mừng bảo hộ muôn dân mang đến đặng nhàn hạ trường cửu.

Kể tự đấy Đất – Ttránh sẽ minh bạch rồi, không có gì mù mịt tối tăm như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương new khắng khít cùng cả nhà ko phải tránh chảy. Thông đồng khắp cả cùng Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinc là ba ánh sáng cùng bao trùm tất cả Càn Khôn Vũ Trụ chẳng sót phía nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là tư góc thiết yếu trụ. Hiệp cùng với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam là tám hướng bao vòng quanh chỗ xung quanh Điện thoại tư vấn là Ttránh đó. Còn Mẫu trên đây, Mẫu nỗ lực thủ trung ương ( trung trọng tâm ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) điện thoại tư vấn rằng đất. Bởi thế cho nên Mẫu bao con đường đến hàng trăm chủng loài trường đoản cú hồi đời Tiên Thiên tốt nhất khí, nói một cách khác là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên call là đời hậu lai ác nạm cầu trọng. Còn trượng phu Mẫu vốn thật là một vị Đồng Tử trường sinh bất lão, diệu huyền cao minc khôn xiết. Ngài thì điếc, còn Mẫu phía trên thì câm đôi ta kết các bạn với mọi người trong nhà khôn xiết cần hòa nhã, sách gồm chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng là Dương, Khí cũng chính là Âm, thời gian ban sơ Dương thịnh Âm suy pân hận hiệp mới ra đời Trời Đất.

Đến chừng tạo ra Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ đọng Âm lai, Khí Thần giao cảm mới hóa ra đời loại tín đồ hiền từ chân bao gồm. Chân Khí là Mẫu phía trên. Mẫu mới thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì phát triển thành quay lại làm bọn chúng sinch của Mẫu. Chân Thần là độc nhất điểm linc quang ấy là Dương Khí kia. Âm Dương hội hiệp Gọi rằng Đấng Tạo Hóa. Tạo Hóa ra Thiên Địa trước tiên, rồi sau mới hóa hình thành Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy là chẳng thấy Âm Dương giao hợp nhỏng phàm phu tục mặc dù vậy nhưng mà tất cả thật vì Thiên Can cùng với Địa đưa ra hay hay luân chuyển sinc sinc hóa hóa ra hoài chẳng xong xuôi. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị bát là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – Chi là Âm – Dương kia. Tử cùng với Mẫu chẳng tách nhau thì tbọn họ tnhị ngay lập tức. Tnhị nghén cưu mang những điều đó cho đến 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét new đúng quẻ hào vẫn định, bởi vì trong Bát Quái gồm phân chia 8 hướng, mỗi 1 phía chia nhỏ ra là 8 quẻ, mỗi quẻ ra là 6 hào, cộng bình thường lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ toại ý trúc cơ, thì vào thân của Mẫu mở ra ra 6 vị Thánh Đế Minch Quân đề cập ra bên dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, nhị là Vua Địa Hoàng, cha là Vua Nhân Hoàng, tứ là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua mang đến đời Vua Phục Hy thì Ngài đang làm rõ thiết bị chuyển đổi ra Ttránh Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương cùng họa ra một cái Bát Quái Tiên Thiên rõ 8 hướng vào Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm ra được 5 tương đương lúa cùng 6 lắp thêm gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài kiếm ra đầy đủ cách để chế tạo ra quần áo với các đồ vật dụng cho tất cả những người đời buộc phải cần sử dụng, chẳng sót món nào.

Con bạn mà lại đặng ăn no mặc lành kẻ tự 2 đời Vương kia. Rồi lưu giữ truyền kiểu mẫu lại mang lại thích hợp khí hậu với hòa hợp phong thổ.

Phật Địa Mẫu phân phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất cố kỉnh, kiếp nào thì cũng vào thân Mẫu mà ra. Chư vị Bồ Tát cũng thế. Chẳng bao gồm vị làm sao lìa xa khỏi thân Mẫu này được nữa. Nếu chúng ta thoát ra khỏi thân Mẫu rồi bọn họ phụ thuộc sống xứ làm sao mang đến được lúc nào. Vì do khắp cùng Đông, Tây, Nam, Bắc thì vẫn bao gồm 4 Bộ châu bao chùm toàn bộ các xđọng rồi. Cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 tiết trngơi nghỉ xoay cũng do Mẫu chế tác thành. Nào sông rạch, hồ, đại dương đâu đâu cũng chẳng bong khỏi thân Mẫu. Cùng muôn nước 9 Châu cũng vày nơi Mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Trải qua những đời Vương Đế đại danh chưa xuất hiện ai thoát khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé xíu trong Cung Điện cũng vày khu vực Mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Khắp trong dương gian có Mẫu Nhạc là 5 danh sơn win cảnh rộng hết. Cùng là núi cao rừng thoắm cổ thú nngốc năm, cũng do địa điểm Mẫu vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp. Các sắc dân chúng trăm họ đâu gồm ai lìa ra khỏi thân Mẫu được. Cùng 5 giống như lúa 6 sản phẩm gạo cũng bởi vì vị trí Mẫu vun chăm sóc tốt tươi. 72 chình họa tkhô nóng lương địa kia chẳng buộc phải ở ngoài thân Mẫu này được. Cùng muôn loài núm thụ cây xanh cũng do địa điểm Mẫu vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp. Con tín đồ thế gian mà sống đặng trên đây thì cũng nhờ vào nhà hàng siêu thị thứ thực của Mẫu new sinh sống. Đến chừng chết rồi cũng đề xuất chôn thây cất xác trsinh sống vào mình Mẫu. Sách tất cả chũ rằng: sinc trên nạm, tử hườn trên thổ. Tất cả Châu, Quận, Phủ, Huyện cũng chẳng bong khỏi thân Mẫu được. Nào am tĩnh, quán xá, thỏng viện, thành tháp cũng dựa vào lấy tài liệu với đồ gia dụng chất trong thân thể của Mẫu bắt đầu làm ra được vững bền tốt đẹp mắt.

Thánh Thần Tiên Hiền to nhỏ cũng nhờ Mẫu phong thưởng trọn bày đặt trình tự. Còn các clỗi Phật mà đặng kyên thân bất hoại thì cũng nhờ vào Mẫu chứng nhận công quả cho new đắc thành chánh giác. Huỳnh klặng là vàng ròng rã của Mẫu ban bố nung đúc ra vóc ngọc bản thân tiến thưởng của những chỏng Phật kia. Thật là trân quý rộng toàn bộ chân châu bửu ngọc vào bốn phương trời. Thiếu chi bạn mê mẩn hy vọng vọng tưởng mang đến chừng kết quả rồi bao gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn làm sao là mọi tiến thưởng thoi bạc nén, thuộc các loại klặng khí khác cũng vì chưng nơi Mẫu sản xuất mới gồm.Vậy chúng nhỏ xét lại đó mà coi có còn sót món như thế nào ở quanh đó thân Mẫu này đặng chăng? Các bên Vương hầu tè nhược quốc nhờ Mẫu phong tặng ngay tôn thờ. Còn trải qua những bên Đế Vương đại cường quốc thì cũng nhờ vào Mẫu sùng tôn mang đến bắt đầu được an hưởng thạnh trị lâu hơn. Nước nào mà lại bị giặc giã cưỡng dâm lấn lướt cũng vì nơi Mẫu đi lại pphân tử hành new có cảnh quan đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước làm sao biết trọng kính mang lại thân danh của Lão Mẫu ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, tua thô, … trang bị nào thì cũng vì Mẫu cấp dưỡng. Cùng là bông, hoa, cây, trái, rau cải đủ thiết bị cũng bởi vì vị trí Mẫu vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp. Các một số loại chua, ngọt, cay, đắng, vày vị trí Mẫu tiếp tế. Cùng dung dịch uống, lúa nạp năng lượng vào 4 mùa cũng bởi vì khu vực Mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu vày địa điểm Mẫu cung cấp. Cùng là gừng, con đường, tiêu, ớt cũng vị địa điểm Mẫu vun chăm sóc cứng cáp.

Khắp trong trần thế, lũ ông chí phần nhiều đàn bà, con nít đầy đủ có mặt nhiều hội chứng bệnh. Bởi vậy nên Mẫu tạo nên chuẩn bị cả muôn sản phẩm công nghệ dung dịch đề phòng chữa bệnh. Lại cũng có thể có thảng hoặc hạng tín đồ nam giới thiếu nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu vẫn tạo nên sẵn nào là dầu, muối hạt, tương, ginóng đặng cho cái đó nó dùng cho vừa khéo mồm. Món nào món ấy cũng do địa điểm Mẫu sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng vày chỗ mẫu vun chăm sóc cứng cáp tất cả. Phật Địa Mẫu than rằng: Mẫu đã lao trọng điểm tổn tiết cùng với bọn chúng nhỏ đã tận tốt rồi. Công lao tiêu trừ ấy biết đem cây bút mực làm sao mà lại tả mang lại hết được. Vì tình Mẹ thương thơm con nam chị em, dầu khổ lao gắng mấy Mẫu cũng chẳng nản lòng. Sách còn có chữ: Phụ Mẫu ái tử bỏ ra chổ chính giữa, vô sơ bất chí, vậy cơ mà bọn chúng nhỏ nỡ lòng nào quên hoàn thành ơn sâu nghĩa cả của Mẹ cho đành. Vật ăn uống phẩm uống trang sức cân đai gì Mẫu cũng chế tạo ra hóa. Hễ Mẫu chế tạo hóa ra món làm sao, Mẫu tận tình vun chăm sóc trưởng thành và cứng cáp món nấy, còn hoài cho đến ngày chung kết nhưng mà thôi. Mẫu cũng rất có thể chế tao ra tiền bạc đủ thứ và đầy đủ hình dạng cho cái đó bé giao thương bỏ ra dụng hàng ngày. Vậy nhưng chẳng thấy ai nhằm lòng tưởng niệm đến Mẫu một giờ đồng hồ coi demo. Trên đời không có gì sót món làm sao ở ngoại trừ thân Mẫu. Ấy vậy nhưng mà loài vạn vật dụng cũng hườn lại một tay Mẫu tạo thành hóa sinh thành toàn bộ không? Nam tế bào độc nhất vô nhị chổ chính giữa thành kính. Nam tế bào A Di Đà Phật, thật y hệt như lời của Mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước Lúc Mẫu hóa hiện ra gồm một thiết bị thô sản cơ mà thôi. call rằng trái Địa cầu. Rồi chỗ quả địa cầu ấy Mẫu tích tụ chưa bao giờ bao nhiêu tư liệu với phnhà hàng ăn uống, dành riêng để cho sáu ngả luân hồi nên cần sử dụng chẳng xuất xắc gì hết được.

Trên đời này chỉ tất cả bản thân Trời là to hơn hết cơ mà thôi chđọng tất cả ai nào nghe biết Mẫu. Chớ nhỏng Địa Mẫu này sánh thuộc Hoàng Thiên cơ cũng đồng một bực đó mà. Khi nào bên trên ttách mưa xuống một giọt nước cam lồ Tbỏ, thì bên dưới khu đất bèn hóa sinh ra những một số loại ngũ cốc đầy đồng lấp ruộng. Tuy là phân tử mưa và lắng đọng trong trắng cơ rớt xuống khu đất đượm nhuần lạnh giá, vậy nhưng ai tất cả biết đặng gốc hạt mưa ấy vì chỗ nào nhưng ra chăng? Cũng do hút ít nước làm việc vào cốt tủy tinh vị của Mẫu đem lên không trung làm cho mây, rồi mây ấy bèn đông sệt lại thành giá chỉ, giá chỉ ấy gặp gỡ một luồng điển quang đãng chiếu diệu vào, liền tan ra rơi xuống đất, bởi vậy mưa đó. Rồng, Cù tàng hình ẩn dạng bên dưới nngốc sông, muôn suối cũng chưa thoát khỏi thân Mẫu được. Bởi thế cho nên bão tố gió mây gì cũng bởi khu vực Mẫu chuyên chở thực hành toàn bộ. Nếu Mẫu chẳng tinh chỉnh và điều khiển dragon làm cho gió có tác dụng mây, thì lúc nào ai bao gồm thấy Rồng trường đoản cú chuyên làm cho mưa xuống xứ đọng làm sao đặng. Xứ đọng nào nhưng chẳng tất cả Rồng, Cù tàng hình ẩn dạng ở bên dưới, hễ nghe lệnh Mẫu hô phong hoán thù vũ yêu thích kế hoạch lôi đình ở đâu, thì Rồng chỗ kia hiện ra làm cho gió làm mưa ngay tức thì.

Nhắc cho tới đề cập lui cơ mà nghe, chớ vấn đề nào cũng bởi Mẫu vận trù quyết sách cả cầm. Vậy nhưng mà bạn đời gồm mấy ai để trọng tâm xét cho. Mẫu vô cùng đau lòng xót dạ. Nhọc tập nhằn đắng cay bao nhiêu thì để Mẫu Chịu đựng. Còn mang tốt ăn ngon thì chúng bé toại hưởng trọn vui cười cợt. Phật Mẫu phạt lạc rằng: từ xưa tới nay, Mẫu không hề nhắm mắt. Hễ Mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt gồm tai khổng lồ nàn mập sắp xảy mang đến đến tất cả bọn chúng sinh tức khắc, chẳng hóng tới tiếng nhắm mắt làm cho. Nếu Mẫu chuyển phiên sống lưng sấp khía cạnh vào chừng một giờ đồng hồ, thì nhỏ cá Ngao khổng lồ béo trngơi nghỉ mình lăn qua một chiếc nó đang xủ tiêu không bẩn bách. Ttránh thì tung Đất thì chảy. Ttách Đất đâu tất cả thấy nữa. Trên đời này đang thành thử một tràng không thì trống trơn tru trống lỏng rồi kia. Chừng kia các chỏng Phật Nhỏng Lai ai cũng đề xuất tiềm ẩn ngoại trừ Càn Khôn. Còn chư vị Bồ Tát thì đã đào tẩu biệt mẫu mã. Nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng sẽ bị khử tiêu tan rụi hết. Ttách Đất Thánh Thần sẽ ảnh hưởng tiêu tan tan rọt, cũng tương tự bị thiêu trong lò chén bát quái quỷ tê vậy. Sẽ không còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận ra hướng làm sao đến đặng. Đến chừng đó, rất nhiều loài thứ đã tung nát trở nên ra nlỗi tro lớp bụi kia vậy.

Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng tầng buổi tối cao huyền hóa cùng bảo dưỡng nhân sinh, trải hết lòng lành vô cùng quảng đại những điều đó kia.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền làm MẸ Vạn linh:

Đức Phật Mẫu là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linch, mà Vạn linh thì tất cả đủ Bát Hồn (có nghĩa là 8 phẩm Crộng linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú gắng hồn, Nrộng hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.

Nhưng tại vì sao quyền bính của Đức Phật Mẫu lại nhỏ tuổi hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt Đức Di-Lạc Vương Phật?

Đức Hộ Pháp tngày tiết đạo Con đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung Hỗn Nguơn Thượng Thiên , là khu vực Đức Di-Lạc sẽ thâu pháp, vẫn định vị địa điểm ấy. Bần đạo gồm tả mà trong lòng còn mờ hồ nước, đắn đo vì sao, vày lẽ gì, Đức Phật Mẫu là MẸ nhưng mà đề nghị Chịu dưới quyền con là Đức Di-Lạc, trong bụng coi khá bất mãn.

Liền lúc ấy, Bần đạo ngó thấy chiếc tướng mạo hình của Đức Phật Mẫu đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc sống đằng sau sườn lưng, quì xuống, gửi nhì bàn tay lên, đặng tỏ mang đến Bần đạo gọi, dầu cho tất cả những người nhỏ ấy mạnh mẽ, quyền bính cầm như thế nào, nhưng quyền MẸ vẫn luôn là quyền MẸ, ko cầm gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lịnh của Đức Phật Mẫu đặng trị vắt mà lại thôi."

Cũng trong Con đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp tngày tiết đạo, thuật lại dịp Ngài vào Diêu Trì Cung bái con kiến Đức Phật Mẫu, thấy mẫu huyền năng vô biên của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước sẽ ké khu vực Tạo Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật Mẫu là Diêu Trì Cung.

Xem thêm: Choáng Với Tài Sản Của Vợ Lương Thế Thành Là Ai, Vợ Lương Thế Thành Là Ai

Bần đạo có nói một điều tạo cho chúng ta buộc phải quan tâm đến nhiều là: Huyền túng bấn vô hạn của Phật Mẫu.See more: Ngày Mùng 1/6 Là Ngày Gì, Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

"Bần đạo nói qua loa huyền năng ráng làm sao, mà lúc bọn họ vào con kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó cùng bề mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sinh ta, đương như buổi sinh sống, đương lo buổi trsinh hoạt về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà bầu sinh Bần đạo, tưởng cả thảy cũng đa số ngó thấy bạn bà bầu của mình vậy.

Nếu rước theo cái trí học tập tưởng tượng ngần ngừ bé mắt linh nghiệm bao gồm chiếu hình bà bầu ta chiếu diệu ra không? tuyệt là Huyền diệu vô bờ của Phật Mẫu mang đến bọn họ thấy điều này.

Bà bà mẹ hình thái chúng ta đó là nhơn viên của Đức Phật Mẫu mặt phái người vợ kia....

Có điều trọng hệ là dầu nam giới cô bé cũng vậy, rứa giữ lại một điều nầy: Coi chừng đừng thất hiếu với phụ huynh. Ngày mình ngó thấy hình hình họa Đức Phật Mẫu thì thấy tín đồ Mẹ nrộng tự, nhân hậu khôn cùng, hạnh phúc mình thừa hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, ví như ta thất hiếu, ta dòm vào hình hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét khía cạnh nghiêm nghị và hững hờ, chúng ta đã hết sức đau buồn đó."

Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu bây chừ nhất thời đặt tại Báo Ân Từ trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, Có nghĩa là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật Mẫu giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế hay Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua thiết bị 5 của phòng Hớn (Hán) bên Tàu, gồm hùng tài đại lược, tuy nhiên cũng khá tín ngưỡng Trời Phật.

Lúc Hớn Võ Đế new đăng vương, Ngài có phạt nguyện lập một chình họa ca tòng thiệt nghiêm túc điện thoại tư vấn là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Ttránh Phật. call là Hoa Điện, vị ca dua nầy được va xung khắc hình các trang bị hoa bên trên các vật liệu kiến tạo, yêu cầu new trông vào thấhệt như là một trong những Cung Điện toàn bởi hoa.

Ngôi ca tòng lớn tưởng cực kỳ cute như vậy, dẫu vậy đơn vị vua chưa quyết định thờ Đấng nào, chỉ nhằm trống, nhà trung khu là chờ đợi đến chừng như thế nào nhà vua thấy được sự kì diệu hiện tượng ra thì công ty vua new sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua tổ chức một Lễ Khánh tchúng ta Đáo tuế long trọng, Ngài gồm sngơi nghỉ vọng cầu khẩn ráng làm sao mang lại gồm Đức Phật Mẫu giáng xuống hội chứng lễ, yêu cầu đơn vị vua lập bàn hương thơm án trước Sảnh ca tòng cầu khẩn đêm ngày, mà lại lưỡng lự Đức Phật Mẫu ngự sống chỗ nào với bao gồm thấu biết chăng?

Trong thời điểm này tất cả Ông Đông Phương thơm Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, nhưng trước kìa Ông gồm làm cho quan tiền vào triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, vẫn ngồi tịnh, thốt nhiên cồn chổ chính giữa, tức tốc đoán thù biết hiểu rõ đông đảo Việc của Võ Đế địa điểm triều đình. Ông ngay thức thì xuống núi, đi đến đế kinh, vào triều đình yết loài kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặp mặt Đông Phương Sóc thì vô cùng mừng rỡ, thuật hết đông đảo Việc mang lại Đông Phương Sóc nghe với phân tích hoài vọng ở trong phòng vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo tuế là sngơi nghỉ cầu Đức Phật Mẫu mang lại triệu chứng lễ, cơ mà chần chừ Đức Phật Mẫu sinh sống nơi nào, và nhờ vào ai đi thỉnh, may mắn tất cả Đông Phương thơm Sóc tới, vậy dựa vào kkhô nóng góp trẫm đi thỉnh Đức Phật Mẫu được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- Bệ Hạ vẫn định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc tập cố gắng làm sao, hạ thần cũng mang đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, tuy nhiên hiệu quả được thuộc chăng là do lòng thành nguyện cầu của Bệ Hạ. Vậy xin Bệ Hạ ban chiếu cho Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông dùng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong giây khắc, Đông Phương thơm Sóc đã đến được Diêu Trì Cung vị trí cõi Tạo Hóa Thiên.

Đông Pmùi hương Sóc xin vào yết loài kiến Đức Phật Mẫu cùng tâu bày hết những việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật Mẫu cảm cồn cùng phán:

- Phật Mẫu sẽ giáng phàm vào tối Trung Thu chứng lễ Khánh tbọn họ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 Tiên đồng cô gái nhạc đờn dìm bài bác chúc thọ, và Tặng Kèm 4 quả Đào Tiên . lúc Phật Mẫu đến có Tkhô hanh loan cung cấp thông tin trước.

Phương Sóc siêu vui mừng, cảm tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp tốc quay trở lại trần thế, tâu bày những bài toán đến vua Võ Đế biết.

Nhà vua cực kỳ vui vẻ cùng hỏi:

- Tkhô cứng loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Tkhô giòn loan là con chyên loan greed color, sẽ là con chyên ổn lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng làm chsinh hoạt Đức Phật Mẫu du hành khắp vị trí.

Xin Bệ Hạ chỉnh trang mang đến trọng thể, chỉnh tề, tinch khiết để nghinc tiếp Đức Phật Mẫu, phải lập bàn hương thơm án bên trong và bên phía ngoài, xông hương khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu tiếng Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thực lòng cầu khẩn.

Xảy thấy một con chyên Tkhô cứng loan đáp xuống Sảnh Hoa Điện. Liền khi ấy, Đức Phật Mẫu thuộc Cửu vị Tiên Nương với tư Tiên đồng thiếu phụ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinc Đức Phật Mẫu vào ngự vị trí Chánh năng lượng điện của Hoa Điện.

Đức Phật Mẫu dạy tứ Tiên đồng thanh nữ nhạc trao khuyến mãi mang đến Hớn Võ Đế 4 trái Đào Tiên cùng ca dìm bài chúc thọ. Ông Đông Pmùi hương Sóc quì, nhì tay nâng cái dĩa lên để rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng đàn bà nhạc ấy có tên là: Hứa Phi Yến, An Phát Trinch, Đổng Song Thành cùng Vương Tử Phá.

Sau lúc bệnh lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế dứt, Đức Phật Mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương với 4 Tiên đồng bạn nữ nhạc cỡi chyên ổn Tkhô giòn loan trsinh sống về DTC địa điểm cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi lưu giữ hình hình ảnh của Đức Phật Mẫu cùng Chín vị Nữ Tiên, mang lại thợ khéo, tạc hình Đức Phật Mẫu và Chín vị Nữ Tiên nơi Hoa Điện để ghi lưu giữ sự tích và phụng thờ Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được ca ngợi cho ngày này.

Do đó, vị trí thờ Đức Phật Mẫu được gọi là ĐIỆN chớ không hotline là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương nơi Báo Ân Từ nhỏng sau:

1. Trên hết là crộng dung Đức Phật Mẫu (ĐPM) cỡi tkhô hanh loan, Tức là nhỏ chyên ổn loan màu xanh da trời.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 Nữ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng nhì tay một chiếc dĩa nâng lên ngoài đầu, trên dĩa có 4 qunhà trò Tiên vày ĐPM ban bộ quà tặng kèm theo. Ông Đông Phương Sóc quì bên hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức Cao Thượng Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một chình họa ca dua cổ từ, giao diện xưa Điện thoại tư vấn là Hoa Điện.

Đáng lẽ chế tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng bởi đời Hớn Võ Đế tới lúc này vượt xa thoắm, lại nữa, ngulặng căn uống của Hớn Võ Đế là chơn linc Hớn Chung Ly vào Bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm có tác dụng chủ tướng mang lại Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức Cao Thượng Phđộ ẩm chính là chơn linch Hớn Chung Ly giáng phàm kỳ nầy, phải tạo ra hình Đức Cao Thượng Phẩm chũm vào nơi Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu xuất xắc ngọc Dao, là các loại ngọc siêu quí nghỉ ngơi cõi linh nghiệm.Trì: cái ao.Cung: hoàng cung.

Diêu trì hay Dao trì là mẫu ao làm cho bằng ngọc diêu vị trí cõi thiêng liêng, ngơi nghỉ từng Ttách vật dụng 9 Tạo Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện ở kề bên ao Diêu Trì, là nơi hay ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ tối 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung nlỗi sau:

"Chị kính chào mấy em. Đêm ni Chị mang lại đặng chỉ mang đến mấy em rõ Diêu Trì Cung là khu vực nào?

Nơi ao Diêu Trì có một đài phân phát hiện nay Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang quẻ của ngôi Thái Cực rồi mang Dương quang quẻ hiệp cùng với Âm quang quẻ nhưng khiến cho crộng thần cho vạn linc vào CKVT.

Phật Mẫu là Đấng vắt Cơ Sanh hóa, rứa quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can rước hiệp cùng với Thập nhị Địa đưa ra nhưng làm cho vạn thiết bị. Nơi Cung Diêu Trì là chỗ làm cho crộng thần cùng thể xác kia vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu nghỉ ngơi bên Ao Thất bửu, chớ chẳng đưa ra kỳ lạ. Ngọc thay mặt cho việc quí giá chỉ, còn Diêu là hóa học tương đối kết tụ nhưng mà thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương chu đáo về cơ Giáo hóa đến vạn linch, còn Nhiều hơn tất cả hằng hà sa số Phật thông qua về cơ Phổ độ mà lại Quan Âm Bồ Tát là Đấng cầm đầu.

Xem thêm: Chuyện Tình Đẹp Của Emma Và Woosi Là Ai ? Chuyện Tình Đẹp Của Emma Và Woosi Vì Yêu Mà Đến

Quan Âm Bồ Tát ngự trên cung Nam Hải, sinh sống An Nhàn rượu cồn, còn Diêu Trì Cung thì ngơi nghỉ trên Tạo Hóa Thiên.See more: Môn Triết Học Tiếng Anh Là Gì, Tên Môn Học Tại Trường Đại Học

Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm Quang riêng lẻ Điện thoại tư vấn là Phong Đô đặng giáo hóa các chơn hồn đã trở nên lạc nẻo trên đường trần.