Dân Trí Tiếng Anh Là Gì

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:trình độ dân trí
English translation:intellectual level of the people
Entered by: Anh Thu TranBạn đang xem: Dân trí tiếng anh là gì

01:11 Jun 6, 2006
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Zoology
Vietnamese term or phrase: chuyên môn dân trí
sentence: "vào trong năm kia, vị trình độ chuyên môn dân trí rẻ...."
Khanhnguyen
*

Local time: 13:21
intellectual level of the people
Explanation:Intellectual: Having or showing intellect, especially khổng lồ a high degree. See Synonyms at intelligent. Given lớn activities or pursuits that require exercise of the intellect. n. An intellectual person. (http://dictionary.reference.com/search?r=2&q=intellectuality... -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- intel·lectu·ali·ty (-l-t) n. intel·lectu·al·ly adv. intel·lectu·al·ness n.

*Xem thêm: Khái Niệm Mục Tiêu Là Gì ? Cách Viết Mục Tiêu Hiệu Quả Mục Tiêu Là Gì

*

*

*Xem thêm: New Suất Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì, Suất Đầu Tư Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì Ạ

Explanation:Mọi fan tích trữ kỹ năng và kiến thức qua những quá trình dạy dỗ chủ yếu quy (trường học) và phi chính quy (trường đời). Toàn bộ kiến thức đó chế tạo thành phát âm biết của mỗi người. Trình độ dân trí được dùng làm chỉ cường độ hiểu biết của bạn dân tại một khu vực rõ ràng. Reference: http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAM/Resources/Edu_...Hoang HoangUnited KingdomLocal time: 06:21Native speaker of: Vietnamese