Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử Là Gì

  -  

Sự khác nhau giữa ba hình thức của chủ nghĩa duy vật. Bài tập cá nhân Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 8,5 điểm.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì

Bài Viết: Duy vật là gì

Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của thực hữu luận (physicalism) với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về cơ bản, mọi sự vật đều có kết cấu từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của những tương tác vật chất.

Song song với sự phát triển của khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật sẽ được hình thành và phát triển vói ba hình thức cơ bản là: Chủ nghĩa duy vật chất phác, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Xem thêm: Chức Danh Nghiên Cứu Là Gì ? Chức Danh Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì


*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Chủ nghĩa duy vật chất phác là kết quả nhận thức của những nhà triết học duy vật thời cổ đại. Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này để lý giải toàn bộ sự hình thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi đó là thực thể trước tiên, là bản nguyên của thế giới


– Ưu điểm: Lấy giới tự nhiên để giải thích giới tự nhên, không viện đến thần linh hay Thượng Đế.

– Hạn chế: Những lý giải về thế giới còn mang nặng tính trực quan nên những kết luận về thế giới về cơ bản còn mang tính ngây thơ, chất phác.

Xem thêm: Bà Triệu Là Ai, Tiểu Sử Triệu Thị Trinh, Triệu Thị Trinh

– Ví dụ: Quan niệm của Talét, Hêraclit, Đêmôcrit

Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản thứ hai của chủ nghĩa duy vật, thể hiện khá rõ ở những nhà triết học thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII và đỉnh cao vào thế kỉ thứ XVII, XVIII. Đây là thời kì mà cơ học truyền thống thu được những thành tựư rực rỡ nên trong khi tiếp tục phát triển quan điểm của chủ nghĩa duy vật thời cổ đại, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này chịu sự tác động mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình, máy móc của cơ học truyền thống. Do đó theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật siêu hình, thế giới giống như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trạng thái biệt lập, tĩnh tại; nếu có biến đổi thì đó chỉ là sự tăng giảm đơn thuần về số lượng và do những nguyên nhân phía ngoài gây ra

– Tích cực: Góp phần không nhỏ vào việc chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo, nhất là giai đoạn lịch sử chuyển tiếp từ thời Trung cổ sang thời Phục Hưng ở những nước Tây Âu


– Hạn chế: Chưa phản ứng đúng hiện thực trong mỗi liên hệ thịnh hành và sự phát triển

– Ví dụ: Những quan niệm của Niutơn, Bêcơn và những nhà duy vật Pháp thế kỉ XVIII

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cơ bản thứ ba của chủ nghĩa duy vật, do Mác và Ănghen xây dựng vào những năm 40 của thế kỉ XIX, sau đó được V.I.Lênin phát triển. Với sự kế thừa tinh hoa của những học thuyết triết học trước đó và sử dụng khá triệt để thành tựu của khoa học đương thời, chủ nghĩa duy vật biện chứng, ngay từ khi mới ra đời đ• khắc phục được hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phác thời cổ đại, chủ nghĩa siêu hình và là đỉnh cao trong sự phát triển của chủ nghĩa duy vật. Nó là kết quả của quá trình rút ra, khái quát hoá những tri thức của nhân loại về nhiều ngành nghề để xây dựng nên hệ thống quan điểm lý luận chung, đồng thời định hướng cho những lực lượng x• hội tiến bộ trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của tôi

– Tích cực: Phản ánh hiện thực đúng như chính bản thân nó tồn tại, là công cụ hữu hiệu giúp những lực lượng tiến bộ trong xã hội cải tạ hiện thực ấy

– Hạn chế:

– Ví dụ:

Trên cơ sở phát triển của khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật đã phát triển qua những hình thức lịch sử của nó, trong đó chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử. Ở kề bên những mặt khác nhau, cả 3 hình thức trên đều thống nhất ở cùng một đặc điểm này là: Khi giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học đều khẳng định vật chất là cái có trước và quyết định ý thức.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình triét học Mác Lênin, nxb Chính trị quốc gia, thành phố Hà Nội 2006

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, nxb Chính trị Quốc gia, thành phố Hà Nội 2009

Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia những bộ môn khoa học Mác – Lênin, nxb CTQG, thành phố Hà Nội 1999

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Duy Vật Là Gì – Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://songbaivn.com Duy Vật Là Gì – Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử Là Gì