Đức phật a di đà là ai

  -  

Đức Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà tất cả thiệt tốt không? Nguồn nơi bắt đầu Phật A Di Đà như nào? Phật A Di Đà có phải là Phật tổ không?

Câu trả lời gồm ngay lập tức vào bài xích viết này.

Bạn đang xem: đức phật a di đà là ai

Phật A Di Đà là ai?

Đức Phật A Di Đàlà một vị vua trong truyền thuyết theo khiếp điển Phật giáo Đại Thừa, người đã từ bỏ vương quốc của bản thân để trở thành một tu sĩ Phật giáo và có tên là Dharmakara, có nghĩa là “Kho Chứa Pháp”. Nhiều Phật tử thuộc trường phái Tịnh Độ thường xuyên niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để nương tựa thân mình vào Phật A Di Đà để Ngài dẫn họ về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khoản thời gian chết.Theo các kinh sách, Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước. “A Di Đà” bao gồm thể dịch là “Ánh Sáng Vô Hạn” bởi vì đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.

*
*
Hình ảnh Đức Phật A Di Đà

Được truyền cảm hứng bởi những lời dạy của Đức Phật Lokesvaraja, Đức Phật A Di Đà đã lập ra 48 lời thề nguyện tuyệt vời để cứu độ bọn chúng sinc. Lời thề thứ 18, là nền tảng của Tịnh Độ: “Nếu sau thời điểm đạt được Phật quả, tất cả bọn chúng sinch khát vọng thành thực với đức tin để được tái sinc trong đất của tôi, niệm tên tôi 10 lần mà ko được hiện ra ở đó, thì tôi ko thể đạt được giác ngộ hoàn hảo.” Kể từ đó, Phật A Di Đà sau 5 năm tu luyện, cuối cùng đã đạt được giác ngộ tối cao. Điều này có nghĩa là lời tuyên ổn thệ từ bi cùng vĩ đại của Ngài giờ đây đã trở thành hiện thực, cõi Tây Phương Cực Lạc (Pure Lvà – Sukhavati) đã được thiết lập, đau khổ của chúng sinh sẽ được giải thoát nếu họ tất cả đức tin để gọi thương hiệu Ngài.

Nguồn gốc, sự tích Phật A Di Đà

Theo tởm Bi Hoa, thuở xa xưa vào một đại kiếp gọi là Thiện Trì, cõi nước Tản đề Lam, tất cả một vị Chuyển luân Thánh Vương là Vô Tránh Niệm, thống trị bốn châu thiên hạ: Một là Đông Thắng Thần Châu, hai là Nam Thiện Bộ Châu, bố là Tây Ngưu hoá Châu, bốn là Bắc câu lô Châu.

Vua Vô Tránh Niệm có 32 tướng tốt như Phật, sử dụng pháp hiền thiện minch triết giáo hoá thống trị quốc dân. Người hành Thập thiện được khen thưởng quí trọng, người hành Thập ác bị trừng phạt bằng tiếng sét như sấm trời, loại người ấy ra khỏi cộng đồng sự sống.

Đến lúc nhiều người sống thập ác, Vua Vô Tránh Niệm với triều thần quyến thuộc ko xuất hiện nữa, bởi ngài không nỡ diệt hết bọn xấu, để mang đến quy luật nhân quả đủ cơ duyên vận hành dạy cho cái đó tởm nghiệm.Theo luận Câu Xá, quyển 12, thời Vua Vô Tránh Niệm xuất hiện tuổi thọ nhân loại cao đến tám vạn tuổi, môi trường sinh thái xanh tinc khiết, đất đai mầu mỡ, cây cỏ xinh tươi, vật chất sung mãn.

Trong triều đình của Vua Vô Tránh Niệm bao gồm quan tiền đại thần Bảo Hải, mẫu Phạm Chí rất nối liền Thiên văn học, mến mộ Phật giáo (Bảo Hải là tiền thân Phật Thích Ca) ông gồm người con trai tướng hảo thông tuệ, khi mới đản sinh được các bên tôn quí kính tặng nhiều châu báu bắt buộc đặt tên là Bảo Tạng.

Bảo Tạng nhận thấy thân trung tâm thế giới vô thường khổ, yêu cầu xin với phụ thân mẹ xuất gia tu Phật. Tu tập tinh siêng vài ngày sau tu sĩ Bảo Tạng chứng quả vô thượng chánh đẳng giác thành Phật hiệu Bảo Tạng Như Lai. Danh thơm tiếng tốt của Phật Bảo Tạng đến tai Vua Vô Tránh Niệm, Vua cũng thỉnh Phật và chư tăng vào vương cung cúng dường vào ba tháng hạ chu đáo.

Lúc bấy giờ quan tiền đại thần Bảo Hải, sau thời điểm nghe pháp chứng thánh quả Tu đà trả trở thành cư sĩ Bồ Tát, nhân một buổi thiết triều bàn luận quốc sự hoàn thành, tâu với vua Vô Tránh Niệm: “Bệ hạ cúng dường cầu quả phúc nhân thiên mỹ mãn cũng chỉ ở trong tướng vô thường biến đổi như gió thoảng mây rã.

Do túc nghiệp tu phúc huệ hữu lậu đời trước ni được quả vị tôn quí không ai sánh kịp, thuận tiện góp đời khôn sáng, cơm no, áo ấm; nhưng chiều sâu tư tưởng bệ hạ cùng thần dân vẫn bất an vì chưng sanh lão bịnh tử khổ. Chi bằng phạt trọng tâm bồ đề, hành Bồ tát đạo Kiến tạo nước Phật thì hạnh phúc mang đến toàn dân biết mấy”.

Vua Vô Tránh Niệm nghe qua đẹp ý, thu xếp việc triều bao gồm, đến vườn Diêm phù đàn cúng dường Phật tăng thính pháp. Đến nơi thấy Bảo Tạng Như Lai nhập định pđợi quang quẻ sáng suốt, soi rõ mười phương thế giới Tịnh Độ của chư Phật cho chúng hội chiêm bái.

Đồng thời, Vua Vô Tránh Niệm cũng nhập bọn chúng, xét thấy quần chúng. # của bản thân sắc thân ko ngời sáng như dân Phật, trí tuệ cũng kém nhẹm hơn, quốc độ đền đài cung điện thô thiển bằng cây đá chạm trổ. Trong khi đó cung điện xứ Phật làm bằng bảy báu lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách…Đặc biệt không có cõi Phật nào có dân nghèo đói, bệnh viện, nghĩa địa.

Chiều đến quan lại đại thần Bảo Hải từ tạ Vua về dinh thự riêng rẽ, Vua Vô Tránh Niệm hồi cung suốt đêm không ngủ hồi tưởng tư duy, Để ý đến rút tinh tuý những nước Phật có tác dụng thành đại nguyện xây dựng nước Phật cho khách hàng. Sáng sớm Vua đến lễ bái Phật Bảo Tạng xin chứng minh đại nguyện Bồ đề, cho dù trăm nngốc kiếp khổ khó thực hiện quyết không thối chí. Ngài phạt 48 lời đại nguyện.

Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là bé của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho cái đó sinch nghe buộc phải thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc.Muốn cho việc đó sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những loại khổ của sinh, lão, bệnh, tử phải Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà. Đồng thời, knhị thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai siêng tu, cũng đều được vãng sinc cả.

Xem thêm: Sinh Nhật Trong Tiếng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất!, Sinh Nhật Trong Tiếng Tiếng Anh

Ý nghĩa thương hiệu Phật A Di Đà

Phật A Di Đà là đức Phật làm giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc.

Tên Ngài gồm 3 nghĩa:

– Vô lượng quang đãng có nghĩa là hào quang quẻ trí tuệ của Ngài chiếu khắp những thế-giới.

– Vô lượng thọ tất cả nghĩa là thọ mạng của Ngài sống lâu không lường kể.

– Vô lượng công đức tất cả nghĩa Đức Phật A Di Đà làm những công đức không ai kể xiết.

Hình ảnh Phật A Di Đà

Phật A Di Đà bên trên đầu gồm các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, miệng loáng nụ cười cảm thông cứu độ, mặc trên người áo cà sa color đỏ (tượng trưng mang đến color mặt trời lặn phương Tây).

*

*

Tư Thế Tay Của Đức Phật A Di Đà

Phật A Di Đà bao gồm thể vào tư thế đứng, tay có tác dụng ấn giáo hóa – tức là tay mặt đưa ngang vai, chỉ lên, tay trái đưa ngang bụng, chỉ xuống, nhị lòng bàn tay hướng về phía trước; vào mỗi tay, ngón trỏ với ngón chiếc chạm nhau có tác dụng thành vòng tròn.

Phật A Di Đà cũng bao gồm thể ngồi kiết già bên trên tòa sen, tay bắt ấn thiền (tay để ngang bụng, lưng bàn tay phải nằm chồng lên lòng bàn tay trái, hai ngón mẫu chạm nhau). Trên tay Phật có thể giữ một cái bát, là dấu hiệu cho giáo chủ.Nhân vật đi kèm Phật A Di Đà thường được minch họa cùng hai vị Bồ Tát là Quán Thế Âm (phía trái, cầm cành dương và bình nước cam lộ) và Đại Thế Chí (bên phải, cầm bông sen xanh).

Thường năm đến ngày 17 mon 11, các phật tử làm cho lễ vía của Ngài. Người ta thường niệm danh hiệu Ngài lúc gần lâm phổ biến để được về cảnh giới Cực Lạc.

Phật A Di Đà gồm phải là Phật tổ không?

Quý vị tránh việc gồm sự nhầm lẫn giữa Phật A Di Đà với Phật Tổ. Phật A Di Đà chính là Phật A Di Đà, là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật Giáo Đại Thừa. Tên của ngài tất cả nghĩa là thọ mệnh vô lượng với ánh sáng vô lượng (Vô Lượng Thọ – Vô Lượng Quang).

*
*
Phật Tổ (Phật Thích Ca Mâu Ni) cùng Phật A Di Đà

Còn Phật Tổ tốt còn gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là thầy của hết thảy vạn vật bên trên thế gian, là người sáng lập ra đạo Phật. Chúng ta thường nghe nói về “ông tổ, bà tổ” là để chỉ điều này. Người mở đầu đến một trào lưu, một thể chế, một đạo giáo,… thì được tôn có tác dụng Tổ.

Điểm phân biệt rõ ràng nhất ở nhị vị Phật này là Phật A Di Đà mặc áo cà sa màu sắc đỏ, trước ngực tất cả chữ Vạn. Còn Phật tổ Như Lai thì khoác áo cà sa color xoàn với trước ngực không tồn tại chữ vạn.

Phật A Di Đà bao gồm thật không?

“Đức Thích Ca ko bao giờ nói dối, chư Tổ Sư không bao giờ nói dối” . Nếu Đức Phật A Di Đà không có thật tốt thế giới Tây Phương Cực Lạc không có thật thì Phật Tổ Như Lai đã chẳng tuim thuyết về ghê Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang làm những gì.

Hơn nữa, nói dối là một vào năm giới cấm của đạo Phật. Chúng ta – những người con của Phật đều không thể không biết điều này. Tin vào Phật Pháp sẽ thấy được sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà, còn đã không tin tưởng thì tất cả nói gì cũng có hại.

Ánh sáng trí huệ chỉ giành cho những người giác ngộ, biết nơi đâu là điều mình cần hướng đến. Người tu hành đắc đạo, tin tưởng vào sự màu nhiệm của Đạo, sẽ được vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi chỉ tất cả lạc thú và không còn tồn tại thống khổ như chốn trần gian.

Xem thêm: Khối U Tiếng Anh Là Gì - Khối U Trong Tiếng Tiếng Anh

Bước vào con đường học đạo, tu đạo là một nhỏ đường rất nhiều năm. Bản chất thì rất ngắn đó là tu để giải bay khỏi thống khổ, nhưng sự học đạo thì gồm khi mất cả một đời. Vì vậy, bọn họ cần phải nắm rõ những kiến thức chuẩn xác về xuất thân, lịch sử cũng như mọi điều liên quan đến từng vị Phật. Có như vậy, mới thể hiện đầy đủ nhất lòng tôn thờ của bọn họ.